Hvis kommunen vil klage på at saken er henlagt:

  1. Send en klage som avbryter fristen
  2. Be om kopi av saksdokumentene
  3. Be om å få en forklaring på hvorfor saken er henlagt
  4. Send politiet en begrunnet klage etter at kommunen har mottatt kopisak og forklaring fra politiet.