1. Vis hvilken eller hvilke bestemmelser som er brudt i saken. Henvis både til lov, forskrift og paragraf.
  2. Legg gjerne ved rundskriv som sier noe om hvordan regelverket skal praktiseres.
  3. Hvis du mener at overtredelsen er grov og at det foreligger "særlig skjerpende omstendigheter", så begrunn hvorfor du mener det.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid