Kommunen plikter å følge opp alvorlig miljøkriminalitet. Kommunen bør drøfte valg av virkemiddel med fylkesmannen. Brudd på kulturminneloven kan drøftes med fylkeskommunen.