Kontakt politiet så snart som mulig

  • Kommunen bør kontakte politiet på telefon.
  • Send eventuell en kort, anmeldelse på e-post i tillegg.
  • Det er viktig at politiet tidlig vurderer om det er nødvendig å sikre bevis. De kan for eksempel ransake, beslaglegge, pågripe, avhøre eller granske åstedet.

Vurder pålegg om stans av tiltaket

  • Kommunen har hjemmel til å gi pålegg om stans etter flere regelverk, for eksempel plan- og bygningsloven og friluftsloven.
  • I saker etter naturmangfoldloven, eller som gjelder virksomheter med tillatelse etter forurensingsloven, må Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kontaktes for pålegg om stans.

Bør bevis sikres?

  • Ta bilder eller video på åstedet.
  • Ta prøver av for eksempel vann eller jord, hvis dette kan brukes som bevis eller opplyse saken.

Spørsmål om miljøkriminalitet?

Hvis kommunen har spørsmål om miljøkriminalitet, så kan disse instansene kontaktes:

  1. Fagavdelingene hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.
  2. Miljøkoordinator i hvert enkelt politidistrikt.
  3. Miljødirektoratet, ved Lise Rognes. Hun leder miljøkrimgruppa til direktoratet og kan kontaktes på e-post: lise.rognes@miljodir.no.