Få oversikt over saken

Vurder følgende punkter:

  1. Hva har skjedd?
  2. Hvilket regelverk er overtrådt?
  3. Er forholdet pågående og bør stanses?
  4. Bør bevis sikres?
  5. Bør området sikres av andre årsaker?
  6. Er det vitner til hendelsen?

Involvere politiet?

Kommunen kan be politiet om bistand for eksempel når det er behov for å pålegge stans eller lignende etter politiloven § 2 nummer 5, hvis det anses som nødvendig.

Forholdet til media

Kommunen skal ikke uttale seg til media om saken før dette er avklart med politiet. Dette av hensyn til faren for å ødelegge bevis.