Hvorfor delegerer kommunestyret myndighet?

Kommunen har mange saker, og kommunestyret har ikke kapasitet til å ta alle avgjørelser. Derfor delegerer de myndighet til andre kommunale organer. 

Generelt er det kommuneloven som regulerer delegering, men i enkelte tilfeller er det særlover som styrer hvor en sak skal delegeres.

Kommunetstyret kan:

  • tilbakekalle fullmakten, enten generelt eller i en enkeltsak
  • instruere hvordan denne myndigheten skal utøves, enten generelt eller i en enkeltsak
  • omgjøre vedtaket. Regelen finner du i forvaltningsloven § 35

Merk: Denne veilederen er ikke oppdatert i henhold til ny kommunelov. 

  1. 1 Hastesaker
  2. 2 Når kan myndighet ikke delegeres
  3. 3 Hvor delegeres myndighet i kommunen?
  4. 4 Generelle råd

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid