Kommunestyret tar avgjørelsen

Generelt kan vi si at det er lov, forskrift eller vedtak i kommunestyret som avgjør om myndighet eller oppgaver kan delegeres.

Hvis myndigheten er lagt direkte til kommunestyret kan den ikke delegeres videre, unntatt hvis det foreligger hjemmel for det. 

Særlover kan legge begrensninger på muligheten til å delegere myndighet fra kommunestyret.

Oppgaven med å lede kommuneplanleggingen, og selve myndigheten om å følge plan- og bygningsloven, kan ikke delegeres fra kommunestyret. Dette står i plan- og bygningsloven § 3-3 andre ledd.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid