Feil i delegeringen

Et vedtak kan være ugyldig hvis organet som fattet det ikke har fått delegert myndighet til å gjøre det. Det samme gjelder hvis myndigheten er delegert i strid med reglene for delegering. 

Dette følger av forvaltningsloven § 41.

Skriftlig delegering

Det er ingen formelle krav til delegering av myndighet, men her bør kommunestyret være tydelige. Delegeringen bør skje skriftlig for å unngå at det oppstår uklarheter. 

Delegeringen bør beskrive hvilket organ som får myndigheten og hvilke paragrafer som delegeres. Kommunestyret kan instruere gjennom generelle retningslinjer, direktiver og noen ganger gjennom lokale forskrifter. 

Synliggjør at myndigheten er delegert

Hvis det oppgis i vedtaket at myndheten er delegert, kan mottaker sjekke at organet har kompetanse og hjemmel til å fatte vedtaket. Dette bidrar til gjennomsiktighet i kommunen, og er positivt for kommunens omdømme.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid