Legge til rette for vedtak

Kommunen utarbeider et eget vedtaksdokument som inneholder forskriften. 

Se veileder: 

Forskriftsarbeid for kommuner - vedtak og stadfesting eller godkjenning.

Hvis kommunen gjør store endringer i forskriften etter høringen kan det være behov for ny høring.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid