Informere godt

Nye forskrifter bør gjøres kjent gjennom lokale aviser, internett eller brosjyrer.

Vurder å gi gode kommentarer

Kommentarer kan utdype forskriften. Eventuelle kommentarer skal forklare innholdet i den enkelte bestemmelse og beskrive kommunens oppfatning av hvordan regelen skal forstås.

Kommentarene skal ikke fastsette annet innhold enn det som følger av forskriften, og de bør være kjente og tilgjengelige over tid. Kommunens nettsider kan være et godt sted å gjøre kommentarene tilgjengelige på.

Se denne veilederen: Forskriftsarbeid for kommuner - informasjon.

Følge opp og evaluere

Forskriften må følges opp og holdes levende. Etterkontroll kan vise om den virker etter sin hensikt.

Utvikling av forskrifter bør anses som en kontinuerlig prosess som ikke avsluttes selv om den er vedtatt og satt i kraft.

Se veileder: 

Forskriftsarbeid for kommuner - etterkontroll.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid