Kunngjøringen skjer på Lovdata

Forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven § 38.

Hvis en forskrift ikke er kunngjort, kan den som hovedregel ikke påberopes overfor den enkelte, med mindre den enten er gjort offentlig kjent på annen forsvarlig måte, eller det kan dokumenteres at den enkelte har fått kjennskap til forskriften.

Forskriften sendes til Lovtidendredaksjonen i Lovdata. Sammen med kunngjøringsmanuskriptet skal det legges ved et utfylt skjema med informasjon. Se mer og skjema på lovdata.no.

Unntak

Det er noen få unntak fra kravet om kunngjøring i Norsk Lovtidend. Blant annet forskrifter om kommunale avgifter og gebyrer, for eksempel vann, avløp og renovasjon. 

Se veileder: 

Forskriftsarbeid for kommuner - kunngjøring.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid