Er det fortsatt behov for forskriften?

Forskrifter bør oppheves når det ikke lenger er behov for dem, eller når de erstattes av en ny.

De bør også oppheves når hjemmelsloven eller den aktuelle hjemmelsbestemmelsen oppheves, og forskriften ikke skal gjelde videre med ny hjemmel.

Forskrifter oppheves på samme måte som de fastsettes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid