Unngå tvetydighet

Forskriften må være tydelig for å unngå at bestemmelser tolkes feil. Formuleringer skal ikke gi rom for vurderinger eller skjønn.

Slik kan du bygge opp en forskrift     

Sånn kan en forskrift disponeres:

 •       Tittel
 •       Henvisning til hjemmel
 •       Formål
 •       Virkeområde
 •       Plikter
 •       Rettigheter
 •       Forvaltningsorgan
 •       Sanksjoner og straff
 •       Ikrafttreden
 •       Overgangsordninger
 •       Eventuelle endringer som må gjøres i andre forskrifter

Vedlegg til forskrifter

Enkle tabeller eller figurer kan tas inn som en del av forskriftsteksten. Spesifikasjoner, større tabeller og kart kan gjøre forskriften uoversiktlig, og bør derfor tas inn i vedlegg.

Vedlegg regnes juridisk som en del av selve forskriften, og endringer i dem må gjøres på samme måte som endringer i forskriften.

Se veileder:

Forskriftsarbeid for kommuner - utforming av forskrifter 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid