Slik trer forskriften i kraft

En lokal forskrift kan vedtas i kommunestyret eller den etat som er delegert myndighet til å vedta forskriften. 

Forskriften kan gjelde flere kommuner, men hvert kommunestyre må vedta den i sin kommune.

Hvis det er krav om det, må kommunen oversende forskriften til stadfesting hos statlig myndighet. Dette fremgår av hjemmelen som tillater lokal forskrift. 

Se veileder: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid