Samarbeid om å yte tjenester

Flere kommuner kan samarbeide om tjenester de skal utføre for innbyggerne, der kommunen ikke utøver myndighet. Det følger av kommuneloven § 27lov om interkommunale selskap, eller samarbeid hjemlet i aksjeloven.

Slike tjenester kan kommunen også kjøpe fra private leverandører. 

På disse nettsidene kan du lese mer om dette:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid