Behandle søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett