Behandle soknad om utslipp fra mindre tettbebyggelser