Behandle søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann