Føre tilsyn med utslipp fra avløp mindre enn 50 pe