Formålet med å lage en lokal forskrift kan blant annet være å beskytte bade- eller drikkevann, verne om særlig sårbare områder, eller unngå for stor samlet belastning på et område. En lokal forskrift 

  • er et godt verktøy for politisk forankring
  • er et praktisk arbeidsverktøy for saksbehandler og konsulent
  • sikrer forutsigbarhet og likebehandling.

Normalt vil standardkravene i forskriften være tilstrekkelige for å ivareta miljøhensyn og brukerinteresser. Det er ikke hensiktsmessig å lage lokale forskrifter med små av vik fra de nasjonale standardkravene.

I områder med mye hytter og enkelthus der samlet belastning på resipienten er stor, kan en lokal forskrift bidra på følgende områder:

  • Beskytte særlig sårbare områder mot forurensning fra avløp, for eksempel for å oppnå mål om bedre vannkvalitet etter vannforskriften eller mål i kommunens egne planer.
  • Beskytte drikkevann og badevann mot utslipp av avløpsvann som kan inneholde tarmbakterier.
  • Regulere forurensningen i i særskilte saker, for eksempel gråvann fra fritidshus hvor det ikke er lagt inn toalett. 

En lokal forskrift kan også være et godt verktøy for de kommunene som ikke er så godt i gang med vannforskriftsarbeidet. På denne måten kan kommunen sikre politisk forankring, vedta tydelige krav til tekniske løsninger, og oppnå mer kontroll med drift og vedlikehold av alle nye anlegg.

  1. 1 Gjøre en konsekvensvurdering av nytten og kostnadene
  2. 2 Sette tydelige krav og følge opp
  3. 3 Forbered arbeidet med å lage en lokal forskrift
  4. 4 Eksempler på lokale forskrifter og bestemmelser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid