Hente ut data fra Vann-Nett

Når du skal vurdere tilstanden i vannforekomstene i vannregionen, må du hente ut data fra kartverktøyet Vann-Nett. Her finner du informasjon om vannforekomstenes:

  • miljøtilstand
  • påvirkning
  • miljømål

Du kan velge om du vil sammenstille informasjonen etter:

  • vannforekomst
  • vannområde
  • kommune
  • fylke 
  • vannregion

Legge inn data i Vann-Nett 

Tilstanden i vannet vurderes ut fra et sett med kriterier knyttet til kjemi og økologi. Data om tilstanden må være oppdatert slik at vi kan ta beslutninger på riktig grunnlag. Manglende oppdatering vil gjøre det vanskelig å velge de riktige tiltakene.

Viktige oppfølgingspunkter:

  • Det er vannforvaltningene som legger inn informasjon om påvirkninger og effekten av disse i Vann-Nett.
  • Det er viktig at alle sektorer oppdaterer sin informasjon om påvirkninger og gjennomførte tiltak. Det skal gjøres i perioden hvor høring av dokumentet om hovedutfordringer pågår. 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid