Miljødirektoratet har utarbeidet en rapportmal for C-undersøkelsen.