Sjekk om stoffene finnes i vedlegg 2.2

Når du vet hvilke stoffer avfallet inneholder, må du sjekke om du finner dem i denne tabellen. Tabellen i vedlegg 2.2 i avfallsforskriften, lister opp noen få stoffer med spesifikke grenseverdier. 

Skjermbilde-avfallsforskriften vedlegg 2.PNG

Hvordan regne ut konsentrasjonene?

Avfall som inneholder flere stoffer klassifisert som Aquatic chronic 1, 2 eller 3 og tildelt følgende koder for faresetninger H410, H411 eller H412 skal konsentrasjonene summeres på følgende måte:

  • [100 x Ʃc (H410) + 10 x Ʃc (H411) + Ʃc (H412) ≥ 25%] Forklaring: Ʃ= sum og c = konsentrasjonen til stoffene

Avfall som inneholder flere stoffer klassifisert som Aquatic chronic 1, 2, 3 eller 4 og tildelt følgende koder for faresetninger H410, H411, H412 eller H413 skal det summeres på følgende måte:

  • [Ʃc (H410) + Ʃc (H411) + Ʃc (H412) + Ʃc (H413) ≥ 25%] Forklaring: Ʃ= sum og c = konsentrasjonen til stoffene

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid