Dokumentasjonskravet er en beskrivelse per riveprosjekt som svarer på følgende:

  1. entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller teglet har oppstått og grunneiers navn
  2. hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av
  3. dato for kartleggingen
  4. byggeår og årstall for vesentlige endring hvis det er kjent
  5. beskrivelse av prøvetaking før rivning av ev. malingslag, sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss
  6. beskrivelse av prøvetaking før rivning av betong og tegl
  7. resultater fra analyser av materialprøvene
  8. hvilke mengder betong og tegl som er /ønskes brukt fra det enkelte riveprosjekt og dokumentasjon på behovet for masser.
  9. hvor og hvordan betongen og teglet er/ønskes brukt. Her må bl.a. høyden over grunnvannstand beskrives, toppdekke etc.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid