• Du må pakke og stable gjenstandene forsvarlig slik at de ikke flytter på seg og blir ødelagt under frakt.
  • Last som er stablet i høyden, må ha beskyttelse mellom gjenstandene og tilstrekkelig støtte så de ikke velter. 
  • Batteripoler skal beskyttes mot belastning under transporten, så det ikke oppstår brann- eller eksplosjonsfare.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid