Kontrakt skal være gyldig fra første fra transporten starter til avfallet er ferdig behandlet.Miljødirektoratet anbefaler å bruke dette som mal når du inngår kontrakt med behandlingsanlegg

avfallseksport_2.2_Standard_kontrakt_mal.docx

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid