Alle opplysningene skal fordeles på de respektive meldingsnumrene/samtykkene. Det er bare meldepliktig avfall som skal rapporteres.

Husk å rapportere på alle samtykker som var gyldige det foregående året, selv om det ikke ble eksportert noe avfall. Rapporten brukes som kontrollverktøy og til å sammenstille statistikk på eksport og import av avfall.

Les mer om hvordan du rapporterer under

Årlig rapportering av eksportert og importert avfall

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid