Virksomhetenes plikter

Produsenter, importører, og distributører (forhandlere) må derfor sjekke:

  • hvilke materiale(r) produktene de omsetter består av
  • hvilke stoffer som kan finnes i disse materialene
  • hvordan stoffene er regulert i ulike regelverk

Miljødirektoratet jobber med å utarbeide helhetlig veiledning til kjemikalieregelverket for virksomheter. Her kommer det utfyllende veiledning om krav i kjemikalieregelverkene:

Annet relevant regelverk

Merk at det kan være tilgrensende regelverk som andre myndigheter har ansvar for.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid