Du må sørge for at leketøy du importerer er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav og oppfyller regelverket. Du har selv plikt til å sette deg inn i regelverket.

Du regnes som importør hvis du kjøper leketøy fra et land utenfor EU/EØS og selger til bedrifter og/eller forbrukere.

Vær oppmerksom på at dersom du selger leketøyet du har importert under eget navn eller varemerke blir du regnet som produsent.

Her får du veiledning i dine plikter:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid