Denne veilederen gir informasjon om de vanligste bestemmelsene om biocider. Vær oppmerksom på at biocidregelverket også beskriver unntak og spesialtilfeller, for eksempel knyttet til forskning og utvikling, som ikke er gjenspeilet her.

Sjekk om aktive stoffer er tillatt

Et biocidprodukt kan inneholde ett eller flere aktive stoffer. Alle aktive stoffer i biocidprodukter må enten være til vurdering (i EUs stoffvurderingsprogram for biocider) eller godkjent i EU for bruk i riktig produkttype. Det er viktig å holde seg oppdatert på stoffvurderingsprogrammet for å vite hvilke krav som gjelder for dine aktive stoffer og/eller biocidprodukter.

Er alle aktive stoffer i produktet godkjent i riktig produkttype?
Hva slags produkt har du?
Er biocidproduktet godkjent for bruk i Norge? Med godkjent menes her godkjent av Miljødirektoratet etter søknad er sendt inn og vurdert i henhold til kravene i biocidforordningen. Godkjente biocidprodukter har et godkjenningsnummer på formatet NO-20xx-xxxx eller EU-xxxxxxx-xxxx.

Du må forholde deg til betingelsene for import, salg og bruk som er gitt i produktgodkjenningen.

For å importere og/eller selge et godkjent biocidprodukt, må du enten være eller ha en avtale med godkjenningsinnehaver.

Et biocidprodukt kan også importeres til Norge gjennom parallellhandel. Det kreves da at produktet som ønskes importert allerede er godkjent i et annet EU/EØS-land, og at det er identisk med et allerede godkjent produkt i Norge (referanseprodukt).

Etiketten for godkjente biocidprodukter skal beskrive hvordan biocidproduktet er tillatt brukt, og hvem som kan bruke det.

Er fristen for å søke om produktgodkjenning passert? Når et aktivt stoff godkjennes, settes det en frist for å søke om produktgodkjenning for biocidprodukter som ønskes markedsført mens søknaden er til behandling. Hvis biocidproduktet inneholder flere aktive stoffer, er det søknadsfristen bestemt av det sist godkjente aktive stoffet som gjelder for produktet.
Har du eller din leverandør sendt inn søknad om produktgodkjenning for det norske markedet innen fristen?

Produktet kan importeres, selges og brukes fram til søknaden er ferdig behandlet, hvis de nasjonale overgangsbestemmelsene er innfridd.

Du kan ikke importere, selge eller bruke biocidproduktet før det er godkjent i Norge. Bruk dekker alle handlinger (blant annet håndtering og lagring) som utføres med et biocidprodukt ment for EU/EØS-markedet.

Du kan søke godkjenning for produktet ditt i Norge, men du må vente med å importere, selge eller bruke produktet til en eventuell godkjenning er gitt.

Sjekk med leverandøren din om biocidproduktet er søkt godkjent innen fristen. Hvis det ikke er søkt innen fristen, er det ikke tillatt å importere, selge eller bruke produktet.

Du kan ikke importere, selge eller bruke biocidproduktet før det er godkjent i Norge. Bruk dekker alle handlinger (blant annet håndtering og lagring) som utføres med et biocidprodukt ment for EU/EØS-markedet.

Du kan søke godkjenning for produktet ditt i Norge, men du må vente med å importere, selge eller bruke produktet til en eventuell godkjenning er gitt.

Biocidproduktet kan være på markedet hvis de nasjonale overgangsbestemmelsene er innfridd.

Du kan se hvilken frist som gjelder for ditt stoff og din produkttype i Echas liste over aktive stoffer. Godkjente aktive stoffer vil ha en "approval start date", og denne datoen er identisk med fristen for å søke om produktgodkjenning.

Du må undersøke om produktet du ønsker å importere står på listen over godkjente produkter.

Se hvilke krav som gjelder for behandlede produkter.

Krav til behandlede produkter

Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler.

Behandlede produkter i EU/EØS kan bare inneholde aktive stoffer som er godkjent eller søkt godkjent i riktig produkttype. Dette gjelder også hvis behandlingen av produktet skjer utenfor EU/EØS, slik at det ferdigbehandlede produktet importeres hit. Hvis behandlingen av produktet skjer i EU/EØS, må også selve biocidproduktet som benyttes i behandlingen være godkjent eller tillatt på lik linje med andre biocidprodukter på det europeiske markedet.

Krav til merking

Behandlede produkter må merkes hvis de har med påstand om biocidegenskaper, hvis merking er en betingelse gitt i godkjenningen av aktivt stoff/aktive stoffer, eller hvis dette er nødvendig av andre årsaker for å beskytte mennesker, dyr eller miljøet.

Merkingen skal gi følgende informasjon:

  • informasjon om at det behandlede produktet inneholder biocidprodukter
  • biocidegenskapen hos det behandlede produktet
  • navnet på alle aktive stoffer i biocidproduktene
  • navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt av ordet «nano» i parentes
  • eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler som må tas

Finn ut hva slags produkt du har

Er alle aktive stoffer i biocidproduktet til vurdering i riktig produkttype? Med dette menes også om biocidproduktet inneholder flere aktive stoffer, der noen er godkjent og noen fortsatt er til vurdering, i riktig produkttype.
Hva slags produkt har du?

Produktet kan markedsføres i Norge hvis de nasjonale overgangsbestemmelsene er innfridd.

 

Krav til behandlede produkter

Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler.

Behandlede produkter i EU/EØS kan bare inneholde aktive stoffer som er godkjent eller søkt godkjent i riktig produkttype. Dette gjelder også hvis behandlingen av produktet skjer utenfor EU/EØS, slik at det ferdigbehandlede produktet importeres hit. Hvis behandlingen av produktet skjer i EU/EØS, må også selve biocidproduktet som benyttes i behandlingen være godkjent eller tillatt på lik linje med andre biocidprodukter på det europeiske markedet.

Krav til merking

Behandlede produkter må merkes hvis de har med påstand om biocidegenskaper, hvis merking er en betingelse gitt i godkjenningen av aktivt stoff/aktive stoffer, eller hvis dette er nødvendig av andre årsaker for å beskytte mennesker, dyr eller miljøet.

Merkingen skal gi følgende informasjon:

  • informasjon om at det behandlede produktet inneholder biocidprodukter
  • biocidegenskapen hos det behandlede produktet
  • navnet på alle aktive stoffer i biocidproduktene
  • navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt av ordet «nano» i parentes
  • eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler som må tas

Biocidproduktet er ikke tillatt etter vanlige bestemmelser.

Vær oppmerksom på at biocidregelverket også beskriver unntak og spesialtilfeller, for eksempel knyttet til forskning og utvikling, som ikke er gjenspeilet her. 

Du finner informasjon om hvilke stoffer som er til vurdering i hvilke produkttyper hos Echa.

Du finner informasjon om hvilke stoffer som er til vurdering i hvilke produkttyper hos Echa.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid