Miljødirektoratet forvalter den delen av regelverket som omfatter leketøyets kjemiske egenskaper. Bestemmelser som gjelder øvrige egenskaper ved leketøyet forvaltes av DSB.

Dine plikter som importør:

  1. 1 Grunnleggende plikter Se hva alle virksomheter må ha kontroll på
  2. 2 Merking CE-merking, advarsler, sporbarhet, kontaktinformasjon
  3. 3 Dokumentasjon EF-samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, leverandørkjeden
  4. 4 Sikkerhet Skadeforebygging, håndtering og lagring, meldeplikt ved feil
  5. 5 Tilleggsinformasjon

Du regnes som importør hvis du kjøper leketøy fra et land utenfor EU/EØS og selger til bedrifter og/eller forbrukere.

Vær oppmerksom på at dersom du selger leketøyet du har importert under eget navn eller varemerke blir du regnet som produsent.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid