1. 1 Kontakte kommunen og fylkesmannen
  2. 2 Lage en problembeskrivelse
  3. 3 Undersøke og lage en problembeskrivelse
  4. 4 Avklare tiltaksløsninger og avbøtende tiltak
  5. 5 Gjennomføre tiltak
  6. 6 Kontrollere
  7. 7 Overvåke etter tiltak
  8. 8 Rapportere
  9. 9 Tilleggsinformasjon
  10. 10 Oversikt over regelverk og ansvarlige myndigheter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid