Virksomheter som produserer EE-produkter i Norge må være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall.

Du må sikre at det er utarbeidet informasjon om demontering av produktene og hvor komponenter som inneholder farlige stoffer er plassert. Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig for behandlingsvirksomhetene.

Alle produsenter må merke produktene med overkrysset avfallsbeholder. På veldig små produkter kan merket angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

EE-produkter_overkrysset_avfallsbeholder.gif

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid