CE-merking

Når du har opprettet samsvarserklæringen, skal du påføre CE-merket på produktet.

CE-merket skal være minst 5 mm høyt med riktige proporsjoner, og det skal være synlig, lett leselig og det skal ikke kunne fjernes. På veldig små produkter kan CE-merket angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

CE-merket

Sporbarhetsmerking

Produktet skal påføres sporbarhetsmerking. Dette kan være i form av type-, parti-, serienummer, eller annen identifikasjonsmerking.

Sporbarhetsmerkingen skal også være angitt på produktets samsvarserklæring. På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Navn og postadresse

Du skal utstyre produktet med ditt navn og din kontaktadresse. Internettadresse er tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse.

Et varemerke kan benyttes i stedet for virksomhetens navn. På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid