Du må umiddelbart slutte å selge et produkt dersom du får kjennskap til at det ikke oppfyller gjeldende krav til helse, miljø eller sikkerhet. Dersom ikke produktet oppfyller gjeldende krav skal du informere ansvarlige myndigheter i landet der det selges. I Norge skal alle slike meldinger sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Du har ansvar for å tilbakekalle produktet hvis det er nødvendig.


Som produsent har du ansvar for å føre et register over produkter som ikke er i samsvar med gjeldende krav, samt oversikt over tilbakekalte produkter. Distributører skal underrettes løpende om dette.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid