Miljødirektoratet forvalter den delen av regelverket som omfatter leketøyets kjemiske egenskaper. Bestemmelser som gjelder øvrige egenskaper ved leketøyet forvaltes av DSB.

Dine plikter som produsent:

  1. 1 Grunnleggende plikter Se hva alle virksomheter må ha kontroll på
  2. 2 Sikkerhetsvurdering og samsvarsvurdering Analysere farer og vurdere samsvar med regelverket
  3. 3 Merking CE-merking, advarsler, sporbarhet, kontaktinformasjon
  4. 4 Dokumentasjon EF-samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, leverandørkjeden
  5. 5 Sikkerhet Krav om skadeforebyggende arbeid - plikter hvis du oppdager feil
  6. 6 Tilleggsinformasjon

Du regnes som produsent hvis du: 

  • har egen produksjon av leketøy i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor EU/EØS
  • setter på ditt eget navn eller varemerke på leketøyet
  • endrer på et leketøy som allerede finnes på markedet, på en slik måte at det påvirker leketøyets overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid