EF-samsvarserklæring (DoC)

Innen du gjør et leketøy tilgjengelig på markedet skal du opprette en EF-samsvarserklæring som sertifiserer at leketøyet oppfyller alle gjeldende krav i leketøyforskriften, som beskrevet under sikkerhetsvurdering og samsvarsvurdering. Erklæringen skal inneholde de elementer som er gitt i leketøyforskriftens vedlegg III.

På begjæring fra tilsynsmyndighetene skal du kunne fremlegge EF-samsvars-
erklæring i ti år etter at leketøyet er gjort tilgjengelig på markedet.

Samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk.

Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen skal blant annet inneholde:

  • informasjonen fra sikkerhetsvurderingen og en beskrivelse av fremgangsmåte for samsvarsvurdering
  • en kopi av samsvarserklæringen
  • inngående beskrivelse av konstruksjon og produksjon
  • adresse til både produksjons- og lagerlokaler.

Vær også oppmerksom på krav til teksnisk dokumentasjon i vedlegg IV.

På begjæring fra tilsynsmyndighetene skal du kunne fremlegge den tekniske dokumentasjonen i ti år etter at leketøyet er gjort tilgjengelig på markedet.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke bedrifter og offentlige virksomheter du har kjøpt leketøy av, og hvem du selger til. Denne informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid