Skadeforebyggende tiltak

Du skal utføre skadeforebyggende arbeid med den hensikt å få kjennskap til sikkerhetsrisikoer ved leker som du har produsert. Du skal:

  • utføre stikkprøvekontroller av leketøy i din produksjon
  • granske og registrere innkomne klager, leketøy som ikke er i overenstemmelse med kravene og tilbakekalling av leketøy
  • informere distributørene om all slik overvåkning

 

Dersom en sikkerhetsbrist oppdages

Du må umiddelbart slutte å selge et leketøy dersom du får kjennskap til at leketøyet ikke oppfyller sikkerhetskravene. Du skal umiddelbart foreta nødvendige tiltak for at leketøyet skal være sikkert.

Du er også ansvarlig for å trekke tilbake eller tilbakekalle leketøyet når det er nødvendig.

Dersom ikke leketøyet oppfyller gjeldende krav skal du informere ansvarlige myndigheter der leketøyet selges. I Norge er dette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet.

DSB fører tilsyn med denne delen av regelverket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid