Hva gjelder din stoffblanding?

Kryss av:

Søk fram dine stoffer

Søk opp og velg dine stoffer for å få tilpasset veiledning til sentrale plikter i kjemikalieregelverkene.

Her får du treff på stoffer omfattet av:

  • Begrensningslista - Reach vedlegg XVII
  • Autorisasjonslista - Reach vedlegg XIV
  • Kandidatlista i Reach (SVHC-lista)
  • Produktforskriften
  • Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier
  • Prioritetslista