Vurder om stoffet er nødvendig

Sjekk med dine kunder om det kan erstattes med stoffer som ikke krever autorisasjon. Du må gjøre samme vurdering for stoffer som inngår i en blanding med flere stoffer.

Sett deg inn i hvilke frister som gjelder

Når det er nødvendig for din eller dine kunders virksomhet å bruke et stoff som er underlagt krav om autorisasjon, og det heller ikke finnes alternativer, må du undersøke hvilke frister som gjelder for dette stoffet.

Det er to frister som gjelder ved søknad om autorisasjon:

  • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
  • utløpsdato (sunset date) - siste dato et stoff er tillatt brukt uten at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning).

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i kjemikaliesøk. 

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Hvordan søke om autorisasjon?

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

  • kjemisk sikkerhetsvurdering
  • bruksområde som søkes godkjent
  • vurdering av alternative stoffer/teknologi
  • substitusjonsplan
  • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Hvordan behandles søknaden?

Det er Echas komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender en anbefaling til EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket om autorisasjon skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid