Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner derfor for at alle som besto skyteprøven i fjor og har rapportert at de jaktet storvilt, automatisk får påført gyldig skyteprøve for jaktåret 2020/21 på sitt digitale jegeravgiftskort.

Endringen gjelder ikke for nye jegere og jegere som ikke har rapportert at de jaktet i fjor. Disse må fortsatt avlegge årlig skyteprøve.

Endringer for jegerprøvekurs

Kurs som er startet opp før 12. mars kan fullføres til tross for koronasituasjonen, men med særskilt tilrettelegging for å ivareta smittevernhensyn. 

Om studieforbund velger å starte nye kurs nå, må de som arrangører sikre at kursene gjennomføres i tråd med regelverket, og i henhold til gjeldende smitteverntiltak og anbefalinger fra helsemyndighetene.