Miljødirektoratet mottar og behandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven fra operatørene på norsk kontinentalsokkel. Forurensningsforskriften § 36-2 fastsetter krav til hva en søknad om tillatelse skal inneholde.

Målet med denne veilederen er å sikre at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle søknadene. Veilederen gjentar ikke krav stilt i lover og forskrifter, men henviser til relevante forskriftskrav. Vi forutsetter at kravene er kjent for operatøren.

Operatøren har et selvstendig ansvar for å vurdere hva som er relevant for en søknad og for å gi fullstendige opplysninger. Miljødirektoratet kan kontaktes ved spørsmål om innholdet i søknaden.

Veilederen er ikke juridisk bindende.

 1. 1 Derfor må du søke Rettslig grunnlag for tillatelse etter forurensningsloven
 2. 2 Behov for opplysninger Regelverk, miljøforhold, BAT, offentlighet
 3. 3 Saksgang Forhåndsvarsel, saksbehandlingstid, gebyr
 4. 4 I søknaden: Sammendrag og informasjon Generell informasjon og informasjon om området
 5. 5 I søknaden: Fysisk påvirkning av havbunn
 6. 6 I søknaden: Borekaks, sand og faste partikler
 7. 7 I søknaden: Kjemikalier Bruk og utslipp, miljøvurderinger
 8. 8 I søknaden: Oljeholdig vann Produsert vann, drenasjevann, fortrengningsvann mm.
 9. 9 I søknaden: Injeksjon
 10. 10 I søknaden: Utslipp til luft
 11. 11 I søknaden: Energiproduksjon og energieffektivitet
 12. 12 I søknaden: Avfall
 13. 13 I søknaden: Miljørisiko og beredskap Miljørisikoanalyse, utslippsegenskaper, drift og spredning, beredskapsanalyse

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid