Teknisk dokumentasjon

Du skal inneha en EF-samsvarserklæring (DoC) for leketøyet. Du skal påse at produsenten har utført en tilfredsstillende samsvarsvurdering, samt at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen.

Du behøver ikke inneha denne tekniske dokumentasjonen, men skal på begjæring fra tilsynsmyndighetene kunne fremskaffe den tekniske dokumentasjonen. Dette gjelder i ti år etter at leketøyet er gjort tilgjengelig på markedet.

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke bedrifter og offentlige virksomheter du har kjøpt leketøy av, og hvem du selger til. Denne informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.