Her får du oversikt over særskilte krav i regelverket som gjelder for din type leketøy. Veiledningen er basert på valgene av type leketøy du gjorde i starten.

Vi gjør oppmerksom på at annet regelverk også kan gjelde ditt produkt. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hvilket regelverk som gjelder.