Miljødirektoratet kan bidra med generell veiledning om kriterier for å kunne eksportere brukte produkter eller gjenstander. Vi har ikke ansvar for å forhåndsgodkjenne, klassifisere eller sertifisere eksport av brukte produkter.

  1. 1 Undersøk tilstanden Hvilken tilstand har produktene?
  2. 2 Fyll ut skjema hos Tollvesenet Egenerklæringsskjema på TVINN
  3. 3 Pakke forsvarlig
  4. 4 Tilleggsinformasjon - kontakt