Skjemaet skal ligge tilgjengelig i kjøretøyet som frakter gjenstandene.