Du kan ikke eksportere hvis produktene

  • mangler viktige deler eller har defekte deler
  • har høy alder, er i dårlig stand, kan gå lett i stykker eller slutter å fungere i løpet av kort tid
  • mangler marked i mottakerland
  • inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Du kan eventuelt finne ut om stoffene i produktene er helse- og miljøfarlige farlige på 

 

Les mer om helse- og miljøfarlige stoffer på Miljøstatus

Krav til brukte gjenstander eller varer

Her finner du en beskrivelse av hvilke krav utvalgte produkter eller gjenstander må tilfredsstille for at du skal kunne eksportere. 

Klær, tekstiler, leker og møbler skal ha en tilstand som er god nok til å kunne brukes igjen uten behov for reparasjoner.  

Tilfredsstiller ikke gjenstandene kravene som er nevnt over, kan du ikke eksportere.