Hvis du skal eksportere brukte EE-produkter må du følge disse kravene:

  • EE-produktene skal emballeres
  • Hvert enkelt EE-produkt skal testes før eksport
  • Testingen skal dokumenteres og festes til hvert enkelt produkt.

Krav til dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal ligge ved forsendelsen:

  • Protokoll med dokumentasjon om testing av alle produktene
  • Kontrakt, faktura eller annet som kan dokumentere at produktene er egnet for direkte ombruk
  • Erklæring om at forsendelsen ikke inneholder avfall

Sjekklister for testing kommer siden:

  • defekte deler
  • mangle vesentlige deler for å kunne fungere
  • defekte ladere, ledninger eller batterier

Hvis du ikke kan dokumentere at gjenstandene fungerer og ønsker å eksportere som avfall, følg veiledningen under