Under finner du faktainformasjon, samlet regelverk for grensekryssende avfall eller brukte produkter og kontaktinformasjon hvis du har spørsmål som veiledningen ikke svarer på.

Miljøfakta om eksport av avfall

Her finner du mer om miljøgevinstene og miljøutfordringene ved å eksportere avfall. 

Regelverk for grensekryssende avfall

Her har vi samlet det viktigste nasjonale og internasjonale regelverket for grensekryssende avfall.

Ta kontakt med Miljødirektoratet, hvis du har spørsmål som ikke besvares her: