Avfallet skal ikke har vært i kontakt med, eller inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, hvis du skal eksportere det som grønnlistet.

Her finner du veiledning om hvordan du går fram.

  1. 1 Sjekke miljørisiko og klassifisere
  2. 2 Lage kontrakt med behandlingsanlegg Regler i mottakerland og kontrakt med behandlingsanlegg
  3. 3 Deklarere avfallet hos Tolldirektoratet
  4. 4 Tilleggsinformasjon og kontakt